21 november 2022

Scheef klimaatbeleid vergroot ongelijkheid in de samenleving

PERSBERICHT

Scheef klimaatbeleid vergroot ongelijkheid in de samenleving

 

Amsterdam, 21 november 2022 - De rijkste Nederlanders veroorzaken de meeste klimaatschade, verkleinen hun uitstoot het minst, maar krijgen wél de meeste subsidie. Dat blijkt uit onderzoek van Ecorys in opdracht van Milieudefensie.

 

Mensen met lagere inkomens veroorzaken 10 keer minder klimaatschade dan de rijkste 1% en verminderen hun uitstoot ook nog eens 14 keer zoveel. Energie-subsidie gaat juist naar mensen met hoge inkomens. “Deze cijfers laten pijnlijk zien dat we in Nederland geen rechtvaardig klimaatbeleid hebben”, zegt Milieudefensie-directeur Donald Pols. “Om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen moeten vooral de rijkste Nederlanders het veel en veel beter doen.”

 

Klimaatkloof tussen lage en hoge inkomens
De uitstoot van iemand die behoort tot de rijkste 1% van Nederland is 70.000 kilo CO2e per jaar. Onder mensen met een inkomen uit de onderste 50% is dat slechts 7.000 kilo. Dat is ook veel minder dan de rijkste 10% met ruim 27.000 kilo. In de afgelopen 30 jaar is de uitstoot van rijk en arm wel afgenomen, maar niet in gelijke mate. De allerrijksten verminderen hun uitstoot met een magere 3%, terwijl de armsten ruim 40% teruggingen. Ondanks de grote verschillen komen subsidies en belastingkortingen vooral bij mensen met hoge inkomens terecht, concludeert Ecorys.

 

Eerlijk klimaatbeleid van groot belang
We hebben iedereen nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Maar niet iedereen draagt eerlijk bij. Juist de rijkste mensen hebben de meeste middelen om hun uitstoot te verminderen, zonder dat zij hoeven in te leveren op basisbehoeften. Ondertussen worden de laagste inkomens nu getroffen door de energiecrisis en kunnen zij de verwarming niet betalen. Dit is oneerlijk. De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen: de rijkste Nederlanders en de grote bedrijven.

 

Alle data geven zelfde beeld
Ecorys onderzocht meerdere databases en overal was het beeld hetzelfde. Hoge inkomens vervuilen meer en reduceren minder. Het gaat zowel om gegevens van Oxfam Novib als de World Inequality Database. De subsidie en belastingmaatregelen die Ecorys onderzocht werken ook vooral in het voordeel van rijke mensen. Of het nu gaat om verlaging van accijnzen (rijken gaan meer met de auto), energiebelasting (rijken stoken meer) of isolatie-subsidie (rijken hebben vaker een eigen huis): de hoge inkomens profiteren het meeste van de regelingen die bedoeld zijn om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. En dat terwijl zij zelf voldoende middelen hebben om voor verduurzaming te betalen en juist lagere inkomens daar steun bij nodig hebben.

 

 

Volg Donald Pols op Twitter

 

Meer informatie


Bijlagen en downloads

02306-ILL visual klimaatongelijkheid.pdf
Download bestand