07 april 2022

ING stapt uit bemiddeling over betrokkenheid bij misstanden in de palmoliesector

ING stapt uit bemiddeling over betrokkenheid bij misstanden in de palmoliesector

 

7 April Amsterdam, Jakarta, Monrovia - ING is uit de bemiddeling gestapt waarin de betrokkenheid van de bank in foute palmolie werd besproken. ING laat daarmee de getroffen gemeenschappen met lege handen achter. Dat blijkt uit de slotverklaring van het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) over de klachtenprocedure die milieuorganisaties uit Indonesië, Liberia en Nederland aanspanden tegen de Nederlandse bank.

Wouter Kolk, campagneleider bij Milieudefensie: "Schandalig dat ING eenzijdig besluit te stoppen met het bemiddelingstraject en zomaar kan weglopen van haar verantwoordelijkheid. Gezien de vrijwillige aard van het traject, heeft dit niet direct harde consequenties voor ING. Dit betekent dat ING ongestraft winst kan blijven maken door geld te lenen aan klanten die zich schuldig maken aan ontbossing, kinderarbeid en mensenrechtenschendingen. Deze kwestie laat zien dat de wereld dringend behoefte heeft aan bindende regelgeving voor de financiële sector."

Het OESO-klachtensysteem voorziet in een vrijwillige bemiddeling. Het NCP heeft de macht en de middelen om het wangedrag van ING namens de OESO zelf te onderzoeken, maar kiest ervoor dit niet te doen, zo blijkt uit de slotverklaring. 

 

ING financiert jarenlang omstreden palmolie

In 2019 diende Milieudefensie, een Indonesische en een Liberiaanse zusterorganisatie bij het Nederlandse NCP een klacht in tegen ING. Deze organisaties -alledrie lid van het internationale Friends of the Earth netwerk- stelden onder meer aan de kaak dat ING al tientallen jaren drie omstreden palmoliebedrijven financiert: Noble group, dat enorme gebieden tropisch regenwoud in Indonesië vernietigde, Socfin/Bolloré, dat is gerelateerd aan landrechten en andere mensenrechtenschendingen in West-Afrika en Wilmar, dat zich bezighield met arbeidsrechtelijke schendingen waaronder kinderarbeid in Liberia en Indonesië. Deze schendingen werden erkend en stonden tijdens de procedure niet ter discussie.

 

Mede-aanklager James Otto van SDI: “We roepen het Nederlandse NCP nu op om te zorgen voor gerechtigheid en genoegdoening en alles te doen wat in hun macht ligt om de rechten van mensen te beschermen en verdere vernietiging van bossen door oliepalmbedrijven te voorkomen. We zullen blijven samenwerken met lokale gemeenschappen om andere manieren te vinden om ING Bank en andere financiers ter verantwoording te roepen. Ze kunnen weglopen van de tafel, maar moeten hun verantwoordelijkheid voor het wangedrag van hun klanten onder ogen zien.

 

ING ontduikt verantwoordelijkheid

ING trok zich terug uit de klachtenprocedure, nadat Milieudefensie een rapport had gepubliceerd over het falen van het certificeringsproces van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Kolk: “In plaats van de kritische kwesties die in de publicaties aan de orde kwamen op te lossen, kiest ING ervoor om weg te lopen van de gesprekken. Dit terwijl de bank deze bedrijven al meer dan 20 jaar financiert."

Uli Arta Siagian, campagneleider bossen van WALHI zegt: "De oliepalmplantages, of ze nu gecertificeerd zijn of niet, leiden wereldwijd tot ontbossing, veen- en bosbranden, watercrises, enorme CO2-uitstoot en daarmee samenhangende gezondheids- en klimaateffecten. De bedrijven doen structureel aan kinderarbeid, mensenrechtenschendingen en landroof. Er zijn gevallen van seksueel geweld tegen vrouwelijke werknemers. Dit toont duidelijk aan dat de financiële sector niet kan vertrouwen op vrijwillige certificeringsregelingen om hun klanten te beoordelen."

 

De organisaties die de klacht indienden bij het NCP zijn: Friends of the Earth Indonesia (WALHI), Friends of the Earth Liberia (SDI) en Friends of the Earth Nederland (Milieudefensie). De klacht werd gesteund door verschillende andere organisaties, waaronder Centre pour l’Environnement et le Development in Kameroen (CED), ReAct Transnational, FIAN Belgium, HEKS (voorheen Bread for all), FERN en CNCD-11.11.11.

Volg Wouter Kolk op Twitter

 

Meer informatie: