23 februari 2022

Europees wetsvoorstel voor verantwoord ondernemen beschermt klimaat te weinig

Europees wetsvoorstel voor verantwoord ondernemen beschermt klimaat te weinig

Amsterdam, 23 februari 2022 - 'Ondanks de enorme impact van bedrijven op de klimaatcrisis, is de wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te weinig gericht op klimaat. Milieudefensie roept op om klimaat expliciet op te nemen in de due diligence plicht voor bedrijven.'  Dat zegt Janneke Bazelmans van Milieudefensie.

Na veel vertraging heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een EU-wet gepubliceerd dat regelt dat bedrijven verplicht zijn om onderzoek te doen naar mensenrechten en milieu. De lidstaten en het Europees Parlement onderhandelen nog over het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Het Parlement heeft vorig jaar sterke signalen afgegeven dat het zou aandringen op een sterke wet.

Er is nog hoop

Janneke Bazelmans van Milieudefensie: 'Er is dus nog hoop. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, moet heel veel veranderen. Het volstaat niet om alleen de schijn van duurzaam ondernemen op te houden. Het zou domweg verplicht moeten worden om negatieve klimaateffecten te voorkomen. Deze wet biedt Europa de mogelijkheid om een dergelijke klimaatplicht vast te leggen, maar dreigt die kans nu te laten lopen. Daarom roepen wij de lidstaten en het Europees Parlement op om de wet aan te scherpen.'

Jill McArdle van Friends of the Earth Europe, het internationale netwerk waar Milieudefensie deel van uitmaakt, zegt: 'De wet is een mijlpaal, maar regelt geen aansprakelijkheid voor klimaatschade en garandeert geen gerechtigheid voor getroffen mensen wereldwijd. Via mazen in de wet kunnen bedrijven aan hun verantwoordelijkheid ontsnappen door ‘contractuele garanties ‘op te tuigen. Mensen in Oeganda wiens land is ingenomen door Total, zijn na twee jaar wachten op compensatie uitgeput en hongerig. Van ‘contractuele garanties’ kunnen ze niet leven.'

'Op dit moment zien we dat bedrijven een greenwashing-wedstrijd met elkaar aangaan. Ze maken reclame voor hun niet-bindende klimaatdoelen. Met het wetsvoorstel dat er nu ligt, kunnen kritische partijen bedrijven niet voor de rechter dagen om hun valse klimaatpropaganda te stoppen.'

Volg Janneke Bazelmans op Twitter