15 december 2021

Milieudefensie blij met aandacht voor klimaat, maar kritisch over miljardensubsidies

Milieudefensie blij met aandacht voor klimaat, maar kritisch over miljardensubsidies

Amsterdam, 15 december 2021 - Het is goed dat het coalitieakkoord veel aandacht besteedt aan het klimaat, maar Milieudefensie blijft kritisch over de miljardensubsidies.

Directeur Donald Pols zegt in een eerste reactie: ‘35 miljard voor verduurzaming klinkt goed, maar in plaats van een klimaatplicht, krijgt de industrie nu geld toe om te verduurzamen. Het kabinet houdt de vervuilende industrie de hand boven het hoofd, bijvoorbeeld met subsidies voor CO2-opslag en kernenergie. Milieudefensie blijft pleiten voor klimaatrechtvaardigheid en voor een klimaatplicht voor de industrie.'

Het kabinet wil de CO2 uitstoot reduceren met 60 procent in 2030. Dat is een stap in de goede richting, al is 65% nodig om 1,5 graden opwarming binnen bereik te houden.

Pols: 'De coalitie blijft geloven in de sprookjes van de luchtvaartindustrie. Onbegrijpelijk dat zij nog steeds niet inzet op krimp van de luchtvaart.'

Een kilometerheffing is broodnodig om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, maar moet wel eerlijker. Milieudefensie pleit daarom voor een klimaatbonus voor lage - en middeninkomens, waardoor iedereen betaalbaar kan reizen.

De regering erkent eindelijk de omvang van het stikstofprobleem door serieus geld te reserveren en het doel aan te scherpen. Pols: ‘Maar investeringen in natuur en kringlooplandbouw zijn minstens zo belangrijk.’