27 september 2021

1 miljoen Europeanen willen af van het Energy Charter Treaty

1 miljoen Europeanen willen af van het Energy Charter Treaty
Geld voor vergroening moet niet naar fossiele industrie

 

Amsterdam, 27-september-2021 - Nederland moet zo snel mogelijk uit het Energy Charter Treaty (ECT) stappen, samen met andere EU-landen. Dat is de boodschap van een petitie met 1 miljoen handtekeningen die dinsdag 28 september om 13:00 wordt aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.  Door het ECT dreigen twee energiereuzen 2 miljard euro te verdienen aan het uitbannen van kolen. Geld dat hard nodig is om eerlijk de klimaatdoelen te halen en energie-armoede te voorkomen.

 

Nederland is dit jaar tweemaal aangeklaagd door energiebedrijven als gevolg van de kolenwet, die energie-opwekking door kolenstook uitbant. Het betreft twee claims van samen ruim 2 miljard. Een duizelingwekkende claim: dit bedrag is ongeveer een derde van het geld dat het kabinet aanvullend uittrekt voor noodzakelijke klimaatmaatregelen.

Willem Wiskerke campagneleider Milieudefensie: “De klimaatcrisis is nijpend, en we moeten alle zeilen bijzetten om op tijd de opwarming van de aarde te stoppen. Grote bedrijven moeten mee gaan doen en evenredig bijdragen. De kolencentrales moeten gewoon dicht. Ze hebben lang genoeg geprofiteerd van een fossiel systeem. Publiek geld moet besteed worden aan nieuwe klimaatmaatregelen, niet aan claims op grond van een fossiel, oneerlijk en achterhaald verdrag.”

De claims, afkomstig van energiereuzen RWE en Uniper, zijn mogelijk dankzij het Energy Charter Treaty (ECT). Dit verdrag biedt energiebedrijven de kans om buiten de nationale rechter om een overheid aansprakelijk te stellen voor gewijzigd beleid. Claims als deze verhinderen en vertragen het klimaatbeleid en maken dit vele malen duurder. Eerder werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om het verdrag te ‘moderniseren’, wat tot nu toe nergens toe leidde. In heel Europa komen mensen in actie tegen het verdrag dat de belangen van de fossiele industrie boven die van mens en milieu stelt. 

Met €2 miljard kan Nederland grote stappen zetten om werk te maken van een sociale en duurzame energietransitie met groene banen”, aldus Bas van Weegberg (FNV). “Het is onacceptabel dat we dit bedrag straks kwijtraken aan aandeelhouders terwijl het geld hard nodig is voor omscholing van werknemers en het tegengaan van energiearmoede.

Woensdag 28 september overhandigt “Handel Anders!” samen met Milieudefensie, FNV, De Goede Zaak en andere organisaties de ruim 1 miljoen handtekeningen die Europese burgers zetten tegen dit verdrag aan de Kamer bij de ingang van het Kamergebouw. Op de achtergrond schittert een reusachtige dinosaurus, die het fossiele verdrag symboliseert.