26 oktober 2021

ABP, Allianz en ING financieren klimaatcrisis

ABP, Allianz en ING financieren klimaatcrisis

88% van beleggingen in en 69% van leningen aan energiesector naar fossiel

 

Amsterdam, 26 oktober 2021 – Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen steken vijf jaar na het Klimaatakkoord van Parijs nog altijd veel meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie. 88% (34,3 miljard euro) van hun beleggingen in de energiesector zat eind
2020 in kolen, olie en gas. Voor leningen tussen 2018 en 2020 was dat 69% (9,1 miljard euro).
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer. De belangrijkste financiers van
fossiele brandstoffen zijn ING, verzekeraars Allianz en Aegon en pensioenfondsen ABP en
PFZW. De Eerlijke Geldwijzer wil een klimaatplicht die ervoor zorgt dat financiële instellingen
stoppen met de financiering van fossiele energie.

 

Geen zorgeloze oude dag

“Terwijl miljoenen Nederlanders hun geld toevertrouwen aan banken, verzekeraars en
pensioenfondsen, blijven de meeste van deze financiële instellingen met hun investeringen in kolen, olie en gas de klimaatcrisis aanwakkeren.” zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie en
woordvoerder voor de Eerlijke Geldwijzer. “In plaats van in een zorgeloze oude dag, investeren ze in
dodelijke overstromingen, hittegolven en bosbranden. We kunnen gevaarlijke klimaatverandering nog
voorkomen, maar alleen als alle pensioenfondsen, verzekeraars en banken hun verantwoordelijkheid
nemen en stoppen met de financiering van fossiele brandstoffen.”


Op ramkoers met Parijs

Het onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer toont aan dat de energie-investeringen van de meeste
financiële instellingen op ramkoers liggen met het 1,5 graad doel van het Klimaatakkoord van Parijs.
Het jongste rapport van het VN Klimaatpanel is glashelder: tenzij er onmiddellijke, snelle,
grootschalige vermindering van broeikasgasemissies plaatsvindt, ligt dat doel buiten bereik. 88% van
de in totaal 39,1 miljard euro aan energiebeleggingen van de financiële instellingen zat eind 2020 in
fossiele brandstoffen. Dit is zeven keer meer dan in duurzame energie. Vier Nederlandse banken
verstrekten tussen 2018 en 2020 voor 13,1 miljard euro aan leningen aan energiebedrijven. 69%
hiervan ging naar fossiele energie, versus 31% naar duurzame energie.


Financiers van fossiel

ING was met 9,1 miljard euro de grootste Nederlandse kredietverlener van de energiesector in de
afgelopen drie jaar. 75% van dat krediet ging naar fossiel. Met 71% deed ABN Amro het nauwelijks
beter. Bij Rabobank springt vooral de forse stijging van het aandeel duurzaam in het oog, van 63% in
2018 naar 88% in 2020. Pensioenfondsen ABP, PFZW en PMT hadden eind 2020 respectievelijk
86%, 83% en 95% van hun energiebeleggingen in fossiel zitten, verzekeraars Allianz, Aegon en
Nationale Nederlanden respectievelijk 90%, 93% en 66%. Donald Pols: ‘We zitten midden in een
klimaatcrisis dus het is nu alle hens aan dek om de aarde leefbaar te houden. Investeren in fossiel
past daar niet meer bij. Triodos en Volksbank/ASN laten zien dat financiële instellingen prima kunnen
kiezen voor 100% hernieuwbaar. PME toont dat uit fossiel stappen kan zonder toe te geven op een
veilig en goed pensioen.’


Klimaatplicht voor bedrijven

Dit onderzoek bewijst dat de meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun
financieringspraktijk te traag en te weinig veranderen om gevaarlijke klimaatverandering te
voorkomen. In september toonde de Eerlijke Geldwijzer in een nieuw praktijkonderzoek aan dat ook
de klimaatambities en plannen van veel financiële instellingen ondermaats zijn. Ondanks vrijwillige
onderlinge afspraken van de financiële sector om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. De
coalitie van de Eerlijke Geldwijzer roept daarom de overheid op een klimaatplicht voor financiëleinstellingen in te voeren. Dit is een wettelijke plicht om alle leningen en beleggingen in lijn te brengen
met het 1,5 graad doel.

 

Volg Donald Pols op Twitter


Bijlagen en downloads

Onderzoek fossiel versus duurzame energie.pdf
Download bestand