11 februari 2021

Milieudefensie: “Shell zet in op CO2-compensatie maar investeert er niet in”

Milieudefensie: “Shell zet in op CO2-compensatie maar investeert er niet in”

AMSTERDAM, 11 Februari 2021 -  Milieudefensie ziet dat Shell de komende jaren nog ruim 80% van haar kapitaal blijft investeren in olie en gas, terwijl investeringen in hernieuwbare energie sterk achterblijven. Shell lijkt zijn CO2-uitstoot vooral te willen compenseren met het aanplanten van zeer grote hoeveelheden bos en CCS (CO2-afvang en opslag). Milieudefensie is daar kritisch over. Directeur Donald Pols: “Op die manier kan Shells CO2-uitstoot blijven stijgen. Alleen als die in absolute zin daalt, kan gevaarlijke klimaatverandering worden voorkomen.”

Roer gaat niet echt om bij Shell
Ogenschijnlijk verhoogde Shell vanmorgen de ambitie om in 2050 netto geen CO2 uit te stoten. Het bedrijf stelt zichzelf geen harde doelen maar zet in op een relatieve daling én gokt vooral op CO2-compensatie. Donald Pols: “Het klinkt mooi maar dit is in werkelijkheid geen significante verandering ten opzichte van eerder beleid. De wereldwijde klimaatdoelen eisen een snelle, absolute CO2-vermindering van 45% in 2030. Alleen dan doet Shell genoeg om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.”

Volgens Pols en zijn team is er nog iets bijzonder met de ambities van het olie- en gasbedrijf. Pols: “Shell presenteert CO2-compensatie als dé oplossing maar Shells investeringen daarin staan niet in verhouding tot de CO2-afvang en opslag die Shell zélf nodig vindt. Wij zeggen in dat geval: 'Shell voeg daad bij woord' of in dit geval toepasselijker: 'put your money where your mouth is'.”

Oude versus nieuwe strategie
Deze week publiceerde Milieudefensie het rapport Groene woorden, fossiele daden waarin de tot dan toe bekende ambities en investeringen werden vergeleken met de doelen van het Parijsakkoord. Milieudefensie concludeerde daarin dat het bedrijf niet de geplande $6 miljard maar slechts $2 miljard in duurzame projecten investeerde. Ook daalde de CO2-uitstoot van het bedrijf niet maar steeg deze juist met ruim 5%. Omdat Shells nieuwe strategie in grote lijnen een voortzetting van de bestaande lijkt, laat dat volgens Milieudefensie zien dat de beloftes van vandaag zeker geen garantie zijn voor een daadwerkelijke ommezwaai bij het olie- en gasbedrijf.

Kernactiviteiten de lakmoesproef
In de ogen van Milieudefensie zijn de 9 core positions van Shell een goede graadmeter om de intenties van het bedrijf te beoordelen. Het rapport van Milieudefensie laat zien dat de olie en gas activiteiten in deze negen regio‘s de komende jaren toenemen. CEO Van Beurden benadrukte tijdens zijn presentatie nogmaals de belangrijke positie van deze gebieden. Dit is niet alleen een herbevestiging van Shells fossiele koers maar is ook pijnlijk in het licht van de recente gerechtelijke uitspraak over olielekken in Nigeria. Nigeria is een van de kern posities en van Beurden schoof opnieuw de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse olieramp in de Nigerdelta af op rebellen en sabotage, dit ondanks het oordeel van de rechter dat Shell verantwoordelijk is.

Klimaatzaak
Milieudefensie eist in haar Klimaatzaak tegen Shell een absolute CO2-reductie van 45% in 2030 (tov 2019). Met de aankondigingen van vandaag bereikt Shell dat nog niet. De netto reductie van 45% in 2035 van Shell koolstofintensiteit doet geloven dat Shell de eis serieus neemt. Maar om de klimaatdoelen te halen is een absolute reductie zo snel mogelijk nodig. Geen van de nieuwe aankondigingen wijzen daar op dit moment op. De miljarden investeringen in olie en gas staan zelfs lijnrecht tegenover de eis van Milieudefensie en 17000 mede-eisers. Donald Pols: “We hebben er alle vertrouwen in dat de rechter Shell alsnog tot de orde roept.

Volg Donald Pols op Twitter