04 februari 2021

Meerderheid wil dat overheid zuivel- en vleesbedrijven dwingt hun uitstoot te verminderen

Meerderheid Nederlanders wil dat overheid zuivel- en vleesbedrijven dwingt hun uitstoot te verminderen

4 februari 2021, Amsterdam - Als zuivel- en vleesbedrijven te weinig doen om hun uitstoot te verminderen vindt 62 procent van de Nederlanders dat de overheid hen hiertoe moet dwingen. Dit blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie. Multinationals FrieslandCampina, Vion en VanDrie Group zijn samen verantwoordelijk voor een uitstoot die meer is dan de directe uitstoot van al het Nederlandse wegverkeer. In opdracht van Milieudefensie heeft Houkema Advies dit onderzocht. Milieudefensie wil dat de overheid grote vervuilers dwingt om hun uitstoot te verminderen.

Zuivelgigant FrieslandCampina en vleesproducenten Vion en VanDrie Group waren in 2019 samen verantwoordelijk voor de uitstoot van 34,4 miljoen ton aan broeikasgassen. De totale directe uitstoot van al het wegverkeer in Nederland is 29,6 miljoen ton aan broeikasgassen in een jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de drie zuivel- en vleesbedrijven geen effectieve plannen hebben om hun uitstoot flink te verminderen.

Regels nodig

Directeur Milieudefensie Donald Pols: “Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen moet de uitstoot van broeikasgassen minimaal halveren in 2030. Maar de uitstoot van een multinational als FrieslandCampina blijft de komende 10 jaar stijgen. Het is echt noodzakelijk dat de overheid regels opstelt zodat ook grote vervuilers in de vlees- en zuivelindustrie gedwongen worden hun uitstoot flink te verminderen.

Achterban VVD en CDA  wil ook regels

Ook kiezers van VVD (61%) en CDA (60 %) vinden dat als vlees- en zuivelmultinationals zelf te weinig doen, overheidsregels wenselijk zijn om de CO2 uitstoot te verminderen. Kiezers van partijen als PvdA, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn het hier in nog grotere mate mee eens (79% – 93%). Nu zijn er geen bindende regels voor multinationals om de uitstoot in hun productieketen te verminderen. Milieudefensie wil, net als de meerderheid van Nederland, regels voor de grote vervuilers om zo gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.

Grote uitstoot

FrieslandCampina was in 2019 verantwoordelijk voor een uitstoot van 17,4 miljoen ton aan broeikasgassen. Vion Food Group produceert varkens- en rundvlees en behoort wereldwijd tot de top tien grootste varkensslachterijen. Het bedrijf was in 2019 verantwoordelijk voor 11,6 miljoen ton aan broeikasgassen. De VanDrie Group is wereldmarktleider in kalfsvlees. Zijn productie leidde tot de uitstoot van 5,4 miljoen ton aan broeikasgassen. Het gaat hier om de uitstoot die vrij komt in de hele productieketen, dus van het verbouwen van het veevoer (ook in het buitenland) tot het moment dat het vlees de fabriek en de melk de boerderij verlaat.

Boterzachte plannen 

FrieslandCampina en VanDrie Group willen duurzaam groeien. FrieslandCampina wil meer melk produceren met minder klimaatimpact per liter melk. Uit het onderzoek blijkt echter dat de anderhalve procent groei waar FrieslandCampina op inzet tot meer uitstoot leidt. De klimaatambitie van Vion Food Group richt zich vooral op het gebruik en opwekken van groene stroom. Ze richten zich te weinig op het verminderen van de veel grotere uitstoot die ontstaat voordat een dier geslacht wordt. De VanDrie Group heeft reductieplannen maar die zijn onvoldoende concreet.

 

Volg Donald Pols op Twitter