17 december 2020

Schok over afwijzen onderzoek Nederlandse ambassade en multinationals

Schok over afwijzen onderzoek Nederlandse ambassade en multinationals

17 december 2020 - Milieudefensie is geschokt dat de regering geen onafhankelijk onderzoek instelt naar de relatie tussen de Nederlandse ambassades en multinationals zoals Shell. Dit naar aanleiding van een uitzending van Zembla op 10 december waarin belangenverstrengelingen tussen de Nederlandse ambassade en Shell in Nigeria naar voren kwam. Een motie van de Socialistische Partij, Partij van de Arbeid en GroenLinks die de regering vroeg naar onderzoek in deze zaak, is afgewezen. Milieudefensie maakt zich samen met FNV hard tegen de belangenverstrengeling tussen Shell en de ambassade in Nigeria.

Robert Petri, voormalig Nederlands ambassadeur in Nigeria zou vertrouwelijke informatie over een groot corruptieonderzoek naar Shell hebben gelekt. Een medewerkster van de ambassade is onterecht ontslagen na haar klokkenluidersmelding hierover. Het onterechte ontslag van de klokkenluider door Buitenlandse Zaken en Handel is recent bevestigd door een Nederlandse rechter. Petri is echter nog steeds werkzaam bij Buitenlandse Zaken en Handel.

Donald Pols, Directeur Milieudefensie: "Shell buit Nigeria uit en maakt misbruik van de mensen daar. Nu ook klokkenluiders binnen de Nederlandse overheid moeten buigen voor de lange arm van Shell, wordt de strijd nog zwaarder. Deze kwalijke gang van zaken moet blootgelegd en aangepakt worden.”

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: "Het is een grote schande dat minister Blok de klokkenluidersregeling als belangrijk instrument ondermijnt ten koste van integere overheidsmedewerkers. Excuses zijn nodig. Maar dat niet alleen. FNV heeft een paar weken geleden ministers Blok en Ollongren gevraagd snel in gesprek te willen over de bescherming van klokkenluiders in Nederland. Ik verwacht op z’n minst een uitnodiging hierover op korte termijn."

 

Meer informatie

 

 Volg Donald Pols op Twitter