22 april 2024

Milieudefensie zet Klimaatzaak ING door

 

PERSBERICHT 

Milieudefensie zet Klimaatzaak ING door

Amsterdam, 22 april 2024 - Milieudefensie zet de klimaatzaak tegen ING door, na het bijwonen van de aandeelhoudersvergadering in Amsterdam. De milieuorganisatie was met 130 activistische aandeelhouders aanwezig. Zij stelden op een vreedzame manier de klimaatvraag of ING in 2030 de uitstoot met de helft wil verminderen, in lijn met internationale klimaatafspraken. “ING weigert onze vraag met een ‘Ja’ te beantwoorden en blijft de bankier van de klimaatcrisis. Dit negatieve antwoord bevestigt de noodzaak van onze rechtszaak tegen de bank”, legt Winnie Oussoren van Milieudefensie uit.

 

"CEO Steven van Rijswijk begon de aandeelhoudersvergadering met het verdedigen van de babystapjes die ING zet. Hij zei bijvoorbeeld dat ING veel hernieuwbare energie financiert, maar laat weg dat de bank veel meer olie en gas financiert. ING heeft momenteel 30 miljard aan uitgaande leningen voor olie- en gasbedrijven", reageert Winnie Oussoren van Milieudefensie vanuit de zaal.

Klimaazaak ING
Voor het Muziekgebouw aan ´t IJ voer vandaag een boot met oranje leeuwen en een spandoek met de tekst: ING, bankier van de klimaatcrisis. ING financiert de meeste vervuilende bedrijven van alle Nederlandse banken. De milieuorganisatie startte daarom in januari van dit jaar een rechtszaak tegen ING en eist onder andere dat de bank in 2030 minimaal 48% minder CO2 gaat uitstoten in absolute zin in de hele keten, dus scope 1, 2 en 3, ten opzichte van 2019. 

"CEO Van Rijswijk zegt wel dat klimaatverandering hem aan het hart gaat, maar blijkbaar niet genoeg om tot concrete actie over te gaan. Het is heel teleurstellend dat ING nog steeds vasthoudt aan intensiteitsdoelen en weigert een absoluut reductiedoel te stellen. Intensiteitsdoelen garanderen niet dat de uitstoot van ING omlaag gaat. De uitstoot kan zelfs stijgen en de bank lijkt dit prima te vinden", reageert Peer de Rijk, campaigner Klimaatplannen bij Milieudefensie.

 

Recordwinst gaat naar aandeelhouders
Milieudefensie benadrukte tijdens de aandeelhoudersvergadering dat de bank in 2023 een recordwinst behaalde van 7.3 miljard euro. Oussoren stelde luid en duidelijk: “Fijn voor jullie grootaandeelhouders, want het grootste deel hiervan wordt naar hen teruggesluisd, maar er wordt niet of nauwelijks geïnvesteerd in het klimaat en de samenleving. Dit laat zien dat ING gewoon niet wíl verduurzamen.”

Oussoren: “Ik ben gemotiveerder dan ooit om door te zetten. De tijd van lege praatjes en loze beloftes is voorbij. Het is tijd dat ING zich aan internationale klimaatafspraken houdt. De eerste stap is dat ING een goed klimaatplan gaat maken, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, en dit ook eist van de door ING gefinancierde bedrijven. Zo niet dan zien we ING in de rechtbank.”

Daadwerkelijke uistoot hoger
Volgens de eigen rapportage was ING in 2023 verantwoordelijk voor de uitstoot van minstens 57 megaton broeikasgassen, ongeveer net zoveel als een land als Zweden. Peer de Rijk, campaigner Klimaatplannen bij Milieudefensie: “Dat is al een gigantische uitstoot voor een bank, maar ING vertelt niet het hele verhaal in de rapportages. 99,9% van ING's uitstoot komt voort uit leningen aan en samenwerkingen met vervuilende bedrijven in bijvoorbeeld de olie- en gassector. Uit onafhankelijk onderzoek van Profundo blijkt de daadwerkelijke uitstoot van ING zelfs 4 à 5 keer groter. Daar is ING als geldschieter ook verantwoordelijk voor, want wie betaalt, die bepaalt.”

De Rijk: "ING benadrukt vandaag dat 'data beschikbaarheid' hen tegenhoudt om de uitstoot goed te rapporteren, maar het is toch onacceptabel dat een bank met zoveel middelen zich verschuilt achter het op orde krijgen van hun papierwerk?"


Unilever en KLM
Na ING zal Milieudefensie ook aanwezig zijn bij de aandeelhoudersvergaderingen van grote vervuilers Unilever op 1 mei in Londen en KLM op 5 juni in Parijs. Op 10 april waren de vreedzame activisten ook aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize, maar ze kregen geen bevestigend antwoord van CEO Frans Muller op de vraag of de multinational zijn uitstoot gaat verminderen, in lijn met internationale klimaatafspraken. 

In 2021 won Milieudefensie de spraakmakende klimaatzaak tegen Shell, waardoor het olie- en gasbedrijf de uitstoot in 2030 met 45% verminderd moet hebben. De afgelopen weken diende in deze zaak het hoger beroep. 

 

Foto's zijn hier te downloaden en vrij te gebruiken met vermelding fotocredits: Milieudefensie/Marieke Wijntjes