14 februari 2024

Milieudefensie: ING heeft nog 4 weken voor goed klimaatbeleid

 

Milieudefensie reageert op brief ING over Klimaatzaak

Milieudefensie: ING heeft nog 4 weken voor goed klimaatbeleid

Amsterdam, 14 februari 2024 - Vandaag kreeg Milieudefensie antwoord van ING: de officiële reactie van ING op de zaak die wij 4 weken geleden aankondigden. De reactie van de bank schiet flink tekort.

ING is de bankier van de klimaatcrisis. Daarom eiste Milieudefensie op 19 januari dat ING zijn uitstoot halveert én dat ING de samenwerking stopt met bedrijven die onze toekomst in gevaar brengen. Milieudefensie gaf ING 8 weken de tijd om aan onze eisen te voldoen en anders stappen we naar de rechter.

ING’s reactie is teleurstellend. ING heeft veel mooie woorden, maar legt ondertussen Milieudefensie’s eisen volledig naast zich neer. De bank denkt dat we maar op zijn blauwe ogen moeten geloven dat ze stappen zetten. Milieudefensie geeft ING nog 4 weken om beleid te formuleren dat recht doet aan de klimaatcrisis.

Hieronder leggen we ING’s reactie uit en waarom deze flink tekortschiet.

ING wil geen doelen zetten die garanderen dat ING’s uitstoot vermindert
ING is verantwoordelijk voor heel veel uitstoot: 61 megaton aan broeikasgassen. Dat is net zoveel uitstoot als een land als Zweden. Het afgelopen jaar steeg ING’s uitstoot zelfs! [1] Toch heeft ING geen doelen die garanderen dat ING’s uitstoot zal verminderen.

ING vindt namelijk dat hij zijn totale hoeveelheid uitstoot niet hoeft te halveren. Dit is volgens hen iets wat de wereld moet doen, maar niet ING.

Maar internationale klimaatafspraken zeggen duidelijk dat rijke Westerse landen de leiding moeten nemen in het stoppen van de klimaatcrisis. ING - een rijk bedrijf in een rijk land met een mega-uitstoot - negeert dit nu en legt de lasten bij de toekomst en mensen in het mondiale Zuiden.

ING wil wel klanten helpen verduurzamen, maar vooral lekker lang blijven praten zonder concrete doelen.
ING zegt al bezig te zijn met checken of vervuilende bedrijven plannen hebben om te verduurzamen. Ze zijn al met vervuilende bedrijven in gesprek.

Maar zolang ING hier geen duidelijke tijdlijnen, doelen en eindpunten aan koppelt, blijft het vrijblijvend koffie drinken.

Hierom eist Milieudefensie dat ING goede klimaatplannen vraagt van alle vervuilende bedrijven die ING financiert of wil gaan financieren. Heeft een bedrijf geen goed plan waarin dat laat zien op een rechtvaardige manier zijn uitstoot te gaan verminderen? Dan zou ING deze klanten niet moeten financieren.

ING blijft bedrijven financieren die nog nieuwe olie- en gasprojecten starten
Vorig jaar kondigde ING nieuw beleid aan. ING erkende toen dat, als we de opwarming van de aarde beneden de 1,5 graden willen houden, er geen ruimte is voor nieuwe olie- en gasprojecten. Maar in plaats van daarom te stoppen met het financieren van de bedrijven die nog wel nieuwe projecten starten, zette ING maar een klein babystapje: ING stopte met een heel klein specifiek soort financiering voor bedrijven die nieuwe olie- en gasprojecten starten (zogenaamde ‘projectfinanciering’). Maar met het grootste gedeelte van de financiering van ING voor deze bedrijven wilde ING nog gewoon doorgaan (denk aan algemene leningen, obligaties en vermogensbeheer voor klanten).

Milieudefensie ging met ING hierover in gesprek. Wij legden uit dat ING met dit soort beleid wegkijkt voor het echte probleem. ING blijft bedrijven financieren die onze toekomst in gevaar brengen. Het antwoord van ING’s CEO Steven van Rijswijk aan onze hoofdonderzoeker Nicky van Dijk was toen: “You’re annoying but you’re right”.

Toch kwam ING niet in beweging. ING heeft nu 15 miljard euro uitstaan bij olie- en gasbedrijven [2]. Dit zijn vooral bedrijven die nog steeds nieuwe olie- en gasprojecten starten. ING zegt dat de wereld nog olie en gas nodig heeft, maar dat argument is irrelevant. Wanneer ING nú een lening uitgeeft aan een olie- of gasbedrijf, dan zal dit bedrijf doorgaan met olie- en gasprojecten uitbreiden die nog tientallen jaren zullen blijven uitstoten. ING financiert namelijk niet de economie van nú, maar die van onze toekomst.

ING kiest voor winst in plaats van klimaat
De afgelopen 10 jaar heeft ING elk jaar miljardenwinst gemaakt. Afgelopen jaar boekte ING zijn hoogste winst ooit: 7,3 miljard euro [3].

Meer informatie