27 november 2023

Nieuwe rechtszaak Milieudefensie tegen financiële instelling

Nieuwe rechtszaak Milieudefensie tegen financiële instelling

Amsterdam, 28 november 2023 - Milieudefensie start een nieuwe klimaatrechtszaak tegen een instelling uit de financiële sector. Uit de Klimaatcrisisindex: De Financiële Editie blijkt dat 7 Nederlandse financiële instellingen samen verantwoordelijk zijn voor minstens 158 megaton uitstoot aan broeikasgassen. Dat is net zoveel als de uitstoot van heel Nederland in 2022. Het gaat om ABN AMRO, ABP, Atradius, ING Groep, NN Groep, PFZW en Rabobank. Milieudefensie kondigt 19 januari de rechtszaak aan tegen een van deze instellingen om te eisen dat deze de volledige uitstoot omlaag brengt in lijn met de internationale klimaatafspraken van Parijs.  

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: "De geldschieters van de klimaatcrisis zijn net zo goed verantwoordelijk voor gevaarlijke klimaatverandering als Shell. Want of je nu zelf naar olie boort of voor de boor betaalt: in beide gevallen ben je verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. Daarom stapt Milieudefensie met de steun van duizenden mensen wederom naar de rechter om klimaatrechtvaardig beleid te eisen."

 

Financier van de klimaatcrisis
Het huidige beleid van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen komt niet in de buurt van de internationale klimaatafspraken van Parijs, zo blijkt uit de dinsdag gelanceerde financiële editie van de Klimaatcrisisindex. De optelsom van broeikasgassen uit het onderzoek tot 158 megaton aan broeikasgassen is een conservatieve berekening, gebaseerd op de sectors eigen rapportage.
Die rapportage is gebrekkig, vindt Milieudefensie. Geen enkele instelling rapporteert over zij
n gehele uitstoot. Uit het onderzoek blijkt ook dat geen van de 7 onderzochte instellingen een klimaatplan heeft waarmee ze de doelen van Parijs halen. Alleen pensioenfonds ABP heeft een doel om zijn uitstoot in 2030 voldoende te verminderen. Atradius publiceert zelfs helemaal niets over zijn uitstoot en heeft geen doelstelling voor uitstootvermindering in 2030.

Donald Pols: “De financiële sector kán en moet echt veranderen om de gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. We kunnen het ons niet meer veroorloven om nieuwe financieringen te verstrekken aan vervuilers die geen concreet plan hebben om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen." 

 

Spilfunctie

Dat de financiële sector een cruciale rol speelt in het oplossen of verergeren van de klimaatcrisis wordt door verschillende toonaangevende instanties onderstreept. Zo spreekt de Europese Commissie van een 'sleutelrol'* en De Nederlandse Bank van een ‘spilfunctie’**. De Europese Bank en de G20 hebben het over een ‘cruciale rol’*** en het VN Milieuprogramma (UNEP)**** noemt de sector van 'essentieel belang'. Ook daarom vindt Milieudefensie een rechtszaak tegen een instelling uit deze sector net zo noodzakelijk als de klimaatzaak tegen oliegigant Shell.

 

Volg Donald Pols op LinkedIn

 

 Notes
 
 Europese Commissie, Communication from the Commission. Action Plan: Financing Sustainable Growth (COM/2018/97 final, 8 maart 2018), beschikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018DC0097 

** De Nederlandse Bank (DNB) Platform voor Duurzame financiering, ‘Visie, strategie en werkwijze Platform voor Duurzame Financiering’ (september 2022), beschikbaar via:  https://www.dnb.nl/media/mythes0w/visie-strategie-en-werkwijze-platform-voor-duurzame-financiering.pdf 

*** G20. G20 Sustainable Finance Roadmap (7 oktober 2021), beschikbaar via: https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-Sustainable-Finance-Roadmap.pdf; Europese Centrale Bank, ‘Supporting the Green Transition’, geraadpleegd 23 november 2023, beschikbaar via: https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green_transition/html/index.en.html 

**** United Nations Environment Program (UNEP), The Closing Window. Climate Crisis Calls for Rapid Transformation of Societies. Emission Gap Report 2022 (2022),  beschikbaar via: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40874/EGR2022.pdf?sequence=3