14 februari 2023

Belast de woekerwinsten van grote vervuilers en steek opbrengst in bestrijden energie-armoede

PERSBERICHT 

Belast de woekerwinsten van grote vervuilers en steek opbrengst in bestrijden energie-armoede

 

Amsterdam, 14 februari 2023 - Olie- en gasbedrijven moeten meer belasting betalen over de recordwinsten die zij hebben behaald. Met de opbrengst kan de overheid extra investeren in het aanpakken van energie-armoede. Milieudefensie en de Consumentenbond pleiten hiervoor in aanloop naar de stemming over de 'tijdelijke solidariteitsbijdrage'.

 

De Tweede Kamer stemt dinsdag 14 februari over een wijziging van de Klimaatwet en de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage. Milieudefensie roept kamerleden op vóór het amendement Kröger c.s. over een hogere solidariteitsbijdrage te stemmen. Vasthouden aan een belastingheffing van 33% (het EU-minimum) is volstrekt onbegrijpelijk. Door de heffing te verhogen naar 49,5%, gelijk aan het toptarief in de inkomstenbelasting, neemt de opbrengt met €1,7 miljard toe. Dat geld kan worden gebruikt om de slechtst geïsoleerde huurwoningen in Nederland te verduurzamen.

 

Grote vervuilers zoals Shell, BP en ExxonMobil boekten vorig jaar monsterwinsten, dankzij de gestegen energieprijzen. Zij gebruiken hun miljardenwinsten om het eigen rendement te verhogen, door het inkopen van eigen aandelen en investeren in fossiele activiteiten. En dat terwijl deze bedrijven ook onderdeel van de oplossing kunnen zijn door te investeren in schone energie.

 

Milieudefensie-directeur Donald Pols: “Olie- en gasbedrijven hebben hun prioriteiten niet op orde. Terwijl steeds meer mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen, gebruiken energie-giganten hun winsten om de zakken van bestuurders en aandeelhouders te spekken. De Tweede Kamer moet nu ingrijpen om verdere scheefgroei te voorkomen. Het is niet meer dan normaal dat fossiele bedrijven eerlijk meebetalen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering.” 

 

 

Volg Donald Pols op Twitter