31 januari 2023

FNV en Milieudefensie: Werknemers kunnen sleutelrol spelen in klimaatbeleid bedrijven

 

FNV en Milieudefensie: Werknemers kunnen sleutelrol spelen in klimaatbeleid bedrijven

 

Amsterdam, 31 januari 2023 - Werknemers kunnen een sleutelrol spelen in het klimaatbeleid van de bedrijven waar ze werken. Wie dat wil kan daarvoor vanaf vandaag de hulp inschakelen van vakbond FNV en milieuorganisatie Milieudefensie. De twee organisaties hebben een website ontwikkeld die medewerkers en ondernemingsraden helpt bij het meedenken, opstellen en doorvoeren van klimaatplannen voor hun bedrijf. Het is volgens de organisaties voor iedereen van belang om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Bedrijven die op tijd een omslag weten te maken zijn voorbereid op een duurzame, circulaire economie. Daarom roepen FNV en Milieudefensie werknemers op te onderzoeken of hun bedrijf toekomstbestendig genoeg is.

 

Uit de jaarlijkse innovatiemonitor van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de meest vervuilende bedrijven het minst bereid zijn iets aan de klimaatcrisis te doen. Donald Pols, directeur Milieudefensie: “Dat is ontzettend verontrustend, omdat die bedrijven een enorme impact op het klimaat hebben. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zei eerder dat we op de snelweg naar de klimaathel zitten. We moeten daarom keihard op de rem trappen en een u-bocht maken. Er is veel te lang gekeken naar de rol van consumenten, maar de invloed van werkenden is grondig onderschat. Samen met werknemers gaan we aan het stuur trekken om de goede, duurzame kant op te gaan.”

 

Baan kwijt
Dat bedrijven verduurzamen is niet alleen van belang voor het klimaat, maar ook voor de mensen die bij die bedrijven werken. Bas van Weegberg, lid dagelijks bestuur FNV: “Bedrijven die te laat mee doen met verduurzamen, kunnen straks niet meer voldoen aan de steeds strenger wordende regelgeving en zullen dan misschien omvallen. Dan zijn de medewerkers hun baan kwijt. Het is daarom heel belangrijk dat ze zelf het heft in handen nemen en met hun directies aan de slag gaan.”

 

Ondernemingsraad
Dat kan bijvoorbeeld via de ondernemingsraad. Een van de taken van een OR is de organisatie stimuleren beter voor de leefomgeving te zorgen. OR-leden hebben allerlei rechten die ze voor die taak in kunnen zetten. Zo kan de OR een expert inschakelen of gebruik maken van het initiatiefrecht, waarmee ze eigen voorstellen aan de directie kunnen voorleggen.

 

Klimaatzaak
De website, www.fnv.nl/jouwbedrijftoekomstproof, is gemaakt samen met het advocatenkantoor Paulussen, dat Milieudefensie hielp bij de Klimaatzaak tegen Shell en SBI Formaat, een trainingsbureau voor ondernemingsraden. Op de website vinden medewerkers welke onderdelen van de bedrijven op welke manier verduurzaamd kunnen worden. Ook staan er tips om collega’s mee te krijgen en hoe om te gaan met een directie die niet enthousiast reageert. Later dit jaar wordt voor bezoekers van de website ook nog een seminar georganiseerd.

 

Meer informatie

  • Voor meer informatie ga naar de website van FNV en Milieudefensie
  • Volg Donald Pols op Twitter.