Nederland en wereldwijde klimaatverandering

Wij zijn kritisch over grote bedrijven en het overheidsbeleid. Want de Nederlandse overheid kijkt bij het maken van het klimaatbeleid vooral naar de belangen van Nederlandse bedrijven. Zo blijft de impact van de Nederlandse economie in het buitenland buiten beeld.

De gevolgen zijn wereldwijd terug te vinden in ontbossing, de opwarming van de aarde en milieuvervuiling. Nederlandse bedrijven spelen een rol in de financiering, productie, im- en export van goederen die hier en in het buitenland milieuproblemen veroorzaken. Gevaarlijke klimaatverandering stopt niet bij de grens. Dat zou ook moeten gelden voor het aanpakken van gevaarlijke klimaatverandering.

  • De CO2-uitstoot van Nederlandse consumenten en de impact van onze economie in het buitenland (zoals hierboven beschreven), is bijna 2 keer zo groot als de uitstoot van Nederlandse bedrijven in Nederland.
  • Nederland is de grootste palmoliehandelaar van de Europese Unie.
  • De Nederlandse im- en export van aardolieproducten is 5 à 6 keer groter dan verwacht op basis van de grootte van de Nederlandse economie.
  • Nederland is de op 5 na grootste exporteur van rundvlees ter wereld. 

Met onze campagnes spreken wij bedrijven én de overheid aan op hun verantwoordelijkheid om zich te houden aan het klimaatakkoord van Parijs: voor de toekomst van mensen in Nederland én wereldwijd.

Wij richten ons op Nederlandse bedrijven die binnen hun sector een gamechanger kunnen zijn. Daarnaast vragen wij de overheid te stoppen met het ondersteunen van activiteiten van bedrijven die gevaarlijke klimaatverandering veroorzaken. En om dit met wetten en regelgeving in de toekomst onmogelijk te maken.

 

Wij baseren ons op de wetenschap

Milieudefensie is kritisch. Wij onderbouwen onze kritiek altijd met onafhankelijk,

wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor schakelen we onafhankelijke bureaus in,

of we doen zelf onderzoek op basis van openbare (verifieerbare) bronnen.