Financiën

Van elke ontvangen euro in 2021 hebben we 92 cent direct aan onze doelstellingen besteed (incl. baten van alliantiepartners). 4% ging naar beheer en administratie, 4% bestond uit wervingskosten.

Van elke ontvangen euro in 2021 hebben we 92 cent direct aan onze doelstellingen besteed (incl. baten van alliantiepartners). 4% ging naar beheer en administratie, 4% bestond uit wervingskosten.

Onze leden, donateurs en incidentele giftgevers zijn goed voor 61% van onze begroting. Daarmee betalen we bijvoorbeeld de rechtszaken die we voeren. Een deel van onze activiteiten financieren we uit langlopende subsidies van de overheid. De besteding van deze subsidies valt uiteen in 3 delen:

  1. Activiteiten bij Milieudefensie. Bedrag in 2021: €2.498.879,-
  2. Activiteiten bij overige partners (vooral Friends of the Earth-groepen). Bedrag in 2021: €2.184.920,-
  3. Activiteiten bij alliantiepartners waarmee samen de subsidie is verkregen: Milieudefensie is penvoerder van de alliantie GLA (Green Livelihoods Alliance) en ontvangt het hele alliantiebedrag. In 2021 is €6.145.079,- onder alliantiepartners verdeeld.

Een groot deel van de uitvoering van subsidies vindt dus plaats bij partners, buiten Milieudefensie. Als we 2 en 3 buiten beschouwing laten, omdat die rechtstreeks naar onze partners gaan, komt het aandeel overheidsfinanciering in onze begroting in 2021 uit op 20%. Voor dit geld voeren we afgesproken opdrachten uit. Het gaat dus bijvoorbeeld niet naar rechtszaken. Meer over deze opdrachten staat in ons jaarverslag (internationale projecten).

Verder ontvangt Milieudefensie geld van de Nationale Postcode Loterij. 12% van onze inkomsten in 2021.

Meer lezen: